• Головна
 • Новини
 • Щодо результатів розрахунку Індексу євроінтеграційного економічного поступу Луганської області
Переглядів: 1266

Щодо результатів розрахунку Індексу євроінтеграційного економічного поступу Луганської області

Вже декілька років поспіль ГО “Агентство стійкого розвитку Луганскього регіону” (АСР) разом із 15 організаціями, що входять до Асоціації регіональних аналітичних центрів (та які вже спільно реалізували декілька проектів з питань соціально-економічного розвитку та покращення врядування в Україні), займаються розрахунками Індексу євроінтеграційного економічного поступу областей України.

Це процес було започатковано в 2014 році під головуванням Поліського фонду міжнародних та аналітичних досліджень (м. Чернігів) та сьогодні вже є деякі додаткові результати, відповідно яких можно робити чергові висновки.

За результатами розрахунку Індексу євроінтеграційного економічного поступу Луганська область посіла:

 • 2014 рік – 21 місце (показник індексу 0,2261)
 • 2015 рік – 23 місце (показник індексу 0,2056)
 • 2016 рік – 21 місце (показник індексу 0,2862)

Показники індексу та субіндексів наведені по відповідним рокам у таблиці нижче.

Таблиця 1

Показник

2014 (значення /місце у рейтингу у дужках)

2015 (значення /місце у рейтингу у дужках)

2016 (значення /місце у рейтингу у дужках)

Індекс

0,2261 (21)

0,2056 (23)

0,2862 (21)

Субіндекс 1

0,1994 (22)

0,2005 (23)

0,2479 (22)

Субіндекс 2

0,2758 (8)

0,2150 (15)

0,3575 (5)

Згідно даних, наведених у таблиці, можна зробити висновок щодо відносної стабільності рейтингової позиції регіону. За рахунок негативної динаміки Субіндексу 2, регіон знизив позицію у рейтингу, та зайняв 23 місце у 2015 році. Проте, завдяки підвищенню останнього у 2016 році, регіон повернувся на попередню позицію рейтингу у 2016 році (21 місце). Позитивна динаміка індексу глибини торговельно-економічних взаємозв’язків з ЄС у 2016 році також вплинула на позицію регіону у загальному рейтингу.

Таблиця 2. Динаміка ненормалізованих (!!!) показників у складі Субіндексу 1 «Субіндекс глибини торговельно-економічних зв’язків»

Показник, одиниця виміру

2014

2015

2016

Мінімальне значення по Україні

Розраховане значення по регіону

Максимальне значення по Україні

Мінімальне значення по Україні

Розраховане значення по регіону

Максимальне значення по Україні

Мінімальне значення по Україні

Розраховане значення по регіону

Максимальне значення по Україні

1. Питома вага експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту товарів з регіону, %

10,99

46,1 (8)

84,71

15,23

45,05 (11)

90,03

18,49

57,18 (8)

92,70

2. Питома вага імпорту товарів з країн ЄС в загальному обсязі імпорту товарів до регіону, %

12,56

12,56 (24)

85,18

13,26

13,45 (23)

85,93

14,56

14,56 (24)

81,13

3. Питома вага експорту послуг до країн ЄС у загальному обсязі експорту послуг з регіону, %

15,89

65,93 (9)

93,69

6,17

34,11 (15)

94,90

3,41

54,58 (12)

95,64

4. Питома вага імпорту послуг з країн ЄС в загальному обсязі імпорту послуг до регіону, %

11,83

11,83 (24)

90,27

1,22

1,22 (24)

91,03

22,71

40,22 (21)

91,14

5. Середньорічний темп зростання експорту регіону до країн ЄС (за останні три роки), %

90,33

90,86 (23)

136,52

30,00

30 (24)

121,06

51,30

51,3 (24)

116,22

6. Середньорічний темп зростання імпорту регіону до країн ЄС (за останні три роки), %

65,08

65,08 (24)

107,84

34,84

34,84 (24)

94,66

56,37

71,68 (23)

119,97

7. Частка експорту з регіону до ЄС у ВРП2014, %

4,35

36,63 (2)

66,65

6,50

17,64 (12)

111,80

9,14

34,64 (6)

152,78

8. Коефіцієнт зовнішньоторговельного обороту регіону з ЄС

0,11

0,42 (4)

1,06

0,12

0,24 (17)

1,72

0,17

0,45 (11)

2,34

9. Індекс проникнення імпорту з ЄС

0,04

0,08 (16)

0,36

0,05

0,05 (24)

1,49

0,09

0,11 (21)

10,68

10. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі з ЄС

0,13

0,13 (24)

0,83

0,09

0,36 (13)

0,63

0,09

0,23 (20)

0,63

11. Кількість суб'єктів господарювання промисловості, яким надано право експорту харчової продукції тваринництва до країн ЄС, відносно до загальної кількості суб'єктів господарювання, що займаються виробництвом

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, од./тис. суб. госп.

0

0 (11)

15

0

0 (15)

20

0

0 (20)

34

12. Кількість схвалених (уповноважених) експортерів відносно до загальної кількості експортерів товарів, од./тис. експорт.

0

0

2

0

0

4

0

10,3 (9)

24

13. Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області, %

23,27

99,34 (1)

99,34

21,10

85,08 (11)

97,21

9,24

94,78 (2)

95,05

14. Частка прямих інвестицій, що надійшли з області в економіку країн ЄС у загальному обсязі інвестицій, що здійснені з області

0,00

К

99,21

0,00

0

99,43

0,00

0

99,50

15. Індекс інвестиційної відкритості регіону для ЭС, %

0,00

0

3,52

0,00

0

0,09

0,00

0

14,04

16. Показник грошових переказів фізичних осіб з ЄС до регіону, у % до ВРП у цінах 2014 р.

0,08

0,084 (23)

3,10

0,21

0,89 (20)

15,06

0,74

1,15 (22)

18,37

Серед найкращих показників у 2014 році відзначаються субіндекс 1.13 «Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області» та субіндекс 1.7 «Частка експорту з регіону до ЄС у ВРП». Значення субіндексів 1.13 та 1.7 в зазначеному році склало 99,34 та 36,63, завдяки яким регіон зайняв 1-е та 2-е місце відповідно.

У 2015 році регіон відзначився непоганими показниками за субіндексами 1.1. «Питома вага експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту товарів з регіону» та 1.13 «Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області», із значеннями 45,05 та 85,08 відповідно.

У 2016 році регіон посів 2-е місце за показником субіндексу 1.13. «Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області», значення якого склало 94,78. За показником субіндексу 1.7 «Частка експорту з регіону до ЄС у ВРП», значення якого склало 34,64, регіон посів 6-е місце.

Найгіршими у 2014 році виявились показники 1.2 «Питома вага імпорту товарів з країн ЄС в загальному обсязі імпорту товарів до регіону» та 1.4 «Питома вага імпорту послуг з країн ЄС в загальному обсязі імпорту послуг до регіону» із значеннями 12,56 та 11,83 відповідно.

2015 рік для регіону виявився найгіршим за показником субіндексу 1.9. «Індекс проникнення імпорту з ЄС», що склав лише 0,05.

Загалом, субіндекси 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 мають найнижчі показники по регіону по трьом попереднім рокам.

Зниження питомої ваги експорту послуг до країн ЄС у загальному обсязі експорту послуг з регіону на 31,82% у 2015 році значною мірою вплинуло на загальний показник.

У 2015 році середньорічний темп зростання експорту регіону до країн ЄС знизився на 60% у порівнянні з попереднім роком.

Загалом, у 2015 році частка експорту з регіону до ЄС знизилась майже на 19%.

Таблиця 3. Динаміка показників у складі Субіндексу 2 «Субіндекс інституційної підтримки євроінтеграційного поступу»

Показник, од. виміру

2014

2015

2016

Мінімальне значення по Україні

Розраховане значення по регіону

Максимальне значення по Україні

Мінімальне значення по Україні

Розраховане значення по регіону

Максимальне значення по Україні

Мінімальне значення по Україні

Розраховане значення по регіону

Максимальне значення по Україні

1. Наявність посадових осіб ОДА, на яких офіційно покладена відповідальність за виконання завдань, визначених планами заходів або відповідальних за виконання Розпорядження КМУ від 17.09.2014 р. № 847-р. (наявні або відсутні)

Х

Наявні

Х

Х

Наявні

Х

Х

Наявні

Х

2. Наявність та (або) публікація обласного плану заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію (варіанти: 1) відсутній, 2) наявний, але не опублікований, 3)наявний та опублікований)

Х

Відсутній

Х

Х

Відсутній

Х

Х

Відсутній

Х

3. Наявність та (або) публікація звіту з виконання обласного плану заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію за рік та (або) звітів про виконання Розпорядження КМУ від 17.09.2014 р. № 847-р. (варіанти: 1) звіти відсутні; 2) звіти наявні (обидва або один), але не опубліковані; 3) звіти наявні (обидва або один) та опубліковані)

Х

Наявні, не опубліковані

Х

Х

Наявні, не опубліковані

Х

Х

Наявні, не опубліковані

Х

4. Індекс інформаційної підтримки економічного вектору європейської інтеграції регіону

0

0,02 (18)

0,8149

0

0,0149 (19)

0,8462

0,0146

0,0146 (24)

1

5. Кількість проектів в рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні програм ЄС, що реалізуються в регіоні відносно чисельності населення регіону, од./млн. осіб

0

0,9 (14)

27

0

2,27 (15)

23

0

4,1 (8)

10

6. Питомий обсяг фінансування у рамках технічної допомоги ЄС у регіоні, тис. євро / тис. осіб

0

1,24 (4)

8,3

0

1,68 (7)

8,9

0

2,96 (2)

3,5

7. Кількість організованих та проведених органами місцевої влади заходів з економічних питань виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відносно кількості посад державних службовців обласної державної адміністрації, заходів/тис.осіб

0

0

48

0

1,29 (22)

48

0

5,26 (20)

44

8. Кількість звернень фізичних та юридичних осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс “Пульс” у розрізі зон діяльності митниці у регіоні, відносно кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності регіону, звернень/тис. суб.госп.

838

131 (19)

3

1146

127,91 (17)

8

407

38,46 (16)

2

9. Кількість укладених договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС, відносно чисельності наявного населення регіону, дог./млн.осіб

0

0

0,4

0

0

0,8

0

0

2,6

10. Кількість організованих обласними державними адміністраціями навчальних поїздок з тематики сільського зеленого туризму до держав – членів ЄС, відносно чисельності наявного населення, заходів/млн. осіб

0

0

1

0

0

3

0

0

5

11. Кількість тренінгів, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених ОДА, відносно чисельності наявного сільського населення області, заходів/млн. осіб

0

0

13

0

3,46 (5)

8

0

10,46 (5)

39

12. Кількість об’єктів інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубаторів, технопарків, фондів підтримки підприємництва ), відносно кількості малих та середніх підприємств регіону, од./тис. підпр.

0

4,65 (1)

5

0

0,9 (7)

3

0

0,57 (13)

3

13. Кількість проведених презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіону в органах і структурах ЄС, відносно кількості підприємств регіону, презентацій/ тис. підпр.

0

0

2

0

0,3 (7)

2

0

0,29 (8)

3

Серед найкращих показників інституційної підтримки євроінтеграційного поступу в Луганській області в 2014 році виокремлюється показник 2.12 «Кількість об’єктів інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубаторів, технопарків, фондів підтримки підприємництва ), відносно кількості малих та середніх підприємств регіону», - 1-е місце (значення показника 4,65). Також, показник індексу 2.6. «Питомий обсяг фінансування у рамках технічної допомоги ЄС у регіоні», значення якого склало 1,24, вивів регіон на 4-е місце.

У 2015 році індекс 2.11. «Кількість тренінгів, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених ОДА, відносно чисельності наявного сільського населення області, заходів» вивів регіон до п’ятірки найкращих за цим показником.

Серед найкращих показників 2016 року в регіоні – індекс 2.6. «Питомий обсяг фінансування у рамках технічної допомоги ЄС у регіоні» (2-е місце) та індекс 2.11 «Кількість тренінгів, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених ОДА, відносно чисельності наявного сільського населення області, заходів» (5-е місце).

Дії регіональних органів влади по виконанню «економічних» пунктів Розпорядження КМУ від 17.09.2014 р. № 847-р “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” у 2014, 2015 та 2016 роках в розрізі кожного пункту:

– п. 7.

У березні 2015 року облдержадміністрацією прийнято участь у III Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування за участю міжнародних та національних експертів (Даніель Попеску та Адріан Йонеску (експерти Програми Розвитку ООН), Арінс Шулт (Латвія), Георг Мільбрадт (колишній прем’єр-міністр та міністр фінансів Саксонії (Німеччина)), Павел Снянєвич (Польща), Анатолій Ткачук (експерт Ради Європи) та ін.) з питання обміну досвідом муніципальної консолідації в країнах Європи та в Україні.

У квітні 2015 року з в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України облдержадміністрацією організовано підвищення кваліфікації державних службовців за низкою програм короткострокових семінарів, темою однією з яких є «Європейська інтеграція України».

01-02 лютого 2016 року відбувся навчальний семінар-тренінг на тему: «Залучення зовнішнього фінансування під реалізацію проектів, залучення інвестицій та робота з інвесторами».

15-17 березня 2016 року в м. Київ на базі торгово-промислової палати України відбувся економічний форум «Луганська область. Перспективи розвитку, виклики та можливості.»

Серед гостей форуму були представники закордонних дипломатичних установ в Україні (Посольство Великої Британії в Україні, Посольство Ізраїлю в Україні, Посольство КНР в Україні, Посольство КНР в Україні, Посольство Словенії в Україні та Посольство Чехії в Україні) та представники міжнародних фінансових організацій, проектів міжнародної технічної допомоги.

06 жовтня 2015 року взяли участь у роботі круглого столу на тему «Розвиток малого та середнього бізнесу на підконтрольних територіях Донбасу». Організаторами заходу були Посольство Королівства Нідерландів в Україні та координатори проектів ОБСЄ в Україні.

28 жовтня, у Сєвєродонецькому льодовому палаці відбувся Луганський регіональний форум «Зміни в 3D: асоціації, бізнес, влада».

– п. 334.

З метою сприяння розвитку підприємництва та інформаційно-консультаційної підтримки підприємництва у м. Стаханові створено комунальне підприємство «Центр підприємництва», яке працювало в режимі бізнес-інкубатора, де на пільгових умовах надавалася площа для підприємців-початківців. Проводився консультаційний супровід та надавалася технічна допомога молодим підприємцям, а також допомога в організації зустрічей-презентацій. Станом на 2016 рік в області працюють 3 фонди підтримки підприємництва.

– п. 360.

Договори не укладались

– п. 471.

У 2015 році проведено презентацію Луганської області в Комітеті Регіонів ЄС в м. Брюссель.

– п. 474.

Залучення допомоги ЄС в рамках зазначених програм та інструментів не проводились

– п. 483.

Наявність відповідної актуальної інформації та систематичне її оновлення – відсутні. Спеціальний інтернет-портал із залучення технічної допомоги не розроблявся.

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Значною мірою на підвищення рейтингу Індексу продовжує впливати ситуація військового конфлікту на території Луганської та Донецької областей. З цього треба виходити, надаючи рекомендації з підвищення позицій в рейтингу областей. Беручі до уваги те, що наприкінці 2016 року була оновлена Стратегія розвитку Луганської обалсті 2020, було виявлено пріоритетні напрямки по відновленню соціально-економічної інфраструктури та створено нові точки зростання в контексті впровадження нової Державної регіоналної політики, зокрема обрано 4 стратегічні напрямки роботи:

 • відновлення критичної інфораструктури та послуг, у тому чилсі забезпечення сталого енергопостачання та підвищення рівня енергетичної безпеки, відновлення транспортно-логістичної інфраструктури;
 • підвищення спроможності місцевої вдлади у мовах децентралізації та інформатизації
 • економічне відновлення та перехід до сталого розвитку, зокрема підвищення конкурентоспроможності місцевих підприємств регіону, підвищення продуктивності та ефективності сілського господарства, а також створення необхідних умов для інноваційного розвитку регіону та підтримка малого й середного бізнесу
 • створення сприятливих умов життя та побудови миру, підвещення рівня особистої та суспільної безпеки, у тому числі впровадження захисту прав людини в умовах озброєного конфлікту.

Слід зауважити, що високі зачення показників 2014-2016 років щодо пунктів 2.12 «Кількість об’єктів інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубаторів, технопарків, фондів підтримки підприємництва, відносно кількості малих та середніх підприємств регіону», 2.6. «Питомий обсяг фінансування у рамках технічної допомоги ЄС у регіоні»); 2.11. «Кількість тренінгів, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених ОДА, відносно чисельності наявного сільського населення області, заходів»; 2.6. «Питомий обсяг фінансування у рамках технічної допомоги ЄС у регіоні»; 2.11 «Кількість тренінгів, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів для сільського населення із залученням експертів ЄС, організованих та проведених ОДА, відносно чисельності наявного сільського населення області, заходів» пов’язані з увагою міжнародних організацій та керівництва нашої Держави до регіону та збільшенням з їх сторони фінансової допомоги (гуманітарної, технічної, кредитної та державних субвенцій) для подолання наслідків конфлікту. Тому, необхідно продовжити ефективно використовувати ці ресурси та:

1) Департаменту зовнішніх зносин та зовнішньо економічної діяльності ОДА покращити роботу з координації дій влади на всіх рівнях та міжнардних організацій (спеціальна Координаційної ради, що існую) та забезпечити публічність звітності кращих парктик та досягнутих результатів з метою їх інституалізації у всіх громадах регіону.

2) Департаменту масових комунікацій Луганської ОДА удосконалити структуру представлення інформації, що стосується економічних питань європейської інтеграції на офіційному сайті Луганської ОДА.

3) Луганській облдежадміністарції та її департаментам, всім державним структурам області, організаціям громадянського суспільства необхідно:

 • більш ретельно приділяти увагу операційному прану реалізації Стратегії області 2020 через розробку та впроваження ефективних проектів, покращити знання та участі у наукових програмах ЄС (наприклад, ”Горизонт 2020” та ін.), активізувати роботу Агентства регіонального розвитку Луганського регіону, що дозволить покращити ІЄЕП Луганщини вцілому;
 • для відновлення діяльності промислових підприємств та безперебійної подачі електроенергії населенню необхідно диверсифікувати канали постачання електричної енергії в регіон, а також розвивати резервні/альтернативні та дублюючі канали для більш тісного включення регіону до Єдиної енергосистеми України;
 • щодо сільського господарства важливо підвищити його продуктивність через розвиток наукової, селекційної та дорадницької діяльності, створення відповідної інфраструктури (відкриття племінних та інкубаційних станцій, лабораторій з оцінки якості продукції та зерна);
 • головним фактором, що сприятиме подальшому розвитку Луганської області, є відновлення існуючих і створення нових транспортних зв’язків, а саме: будівництво залізничної гілки «Сватове – Білокуракине», що з’єднає залізницю «Кіндрашівська-Нова – Лантратівка» (Старобільська ділянка) з залізницями України;
 • допомогати місцевим регіональним компаніям опанувати нові підходи до організації бізнес-процесів, проведення аналізу потенційних ринків збуту, модернізувати свої виробничі потужності використовуючи всі наявні можливості кредитування в т.ч.: отримання нового чи вже вживаного обладнання на умовах лізингу або товарного кредиту у вітчизняних та закордонних виробників; оформлення кредитів в рамках програм міжнародних фінансових організації (ЄБРР, СБРР, ЄІБ) для груп підприємств за галузевою ознакою чи для суміжних виробництв (для створення «ланцюжків доданої вартості»). Така фахова допомога має надаватись професійними організаціями з підтримки бізнесу, які можуть організовувати заходи із підвищення кваліфікації працівників підприємств по найбільш актуальним питанням розвитку (в т.ч. запровадження системи управління якості (ISO 2015), ведення бухгалтерської звітності за міжнародними стандартами, налагодження систем дистрибуції тощо), а також супроводжувати окремі проекти розвитку та допомагати у налагодженні кооперації з національним та міжнародними партнерами.
 

 

Яндекс.Метрика