Назва проекту

Конкурентний розвиток сільських громад Луганської області

Терміни виконання (дата початку та завершення)

06.12.2010 – 06.10.2011 р.

Донори та/або назва організації що впроваджувала проект

Програма розвитку Організації Об’єднаннях Націй  (ПРООН) в Україні та Міністерства закордонних справ Данії відповідно до спільного Проекту «Розвиток громадянського суспільства» (відповідно з Положенням ПРООН про грантовий  конкурс  «Захист прав людини через посилення спроможності правозахисних ОГС», підписаного 16 липня, 2010).

 

 • дисклаймер донора

Метою проекту «Конкурентний розвиток сільських громад Луганської області», що здійснює ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаннях Націй  (ПРООН) в Україні та Міністерства закордонних справ Данії відповідно до спільного Проекту «Розвиток громадянського суспільства», є зміцнення партнерства влади та громади в обраних селах та селищах, та підвищенні ролі організацій громад у процесах конкурентного розвитку сільських територіальних громад Луганської області.

 

 • логотипи донора

 • сайт донора

www.csdp.org.ua

Цілі та завдання проекту

Мета проекту:

зміцнити партнерство влади та громади в обраних селах та селищах, та підвищити роль організацій громад у процесах конкурентного розвитку сільських територіальних громад.

 

Завдання проекту:

 • Зібрати інформацію про стан організаційного розвитку 44 сільських та селищних організацій громад та обрати 4 найбільш активні для подальшої роботи.
 • Допомогти місцевим радам та організаціям громад в розробці спільних стратегій сталого розвитку обраних громад.
 • Зміцнити організаційну та фахову спроможність сільських організацій громад забезпечувати участь громадян у процесах прийняття місцевих рішень.
 • Створити мережу сільських організацій громад та закласти передумови для її сталого функціонування.

 

Територія та беніфіціар або цільова група проекту

Точна кількість беніфіціарієв по проекту буде визначена після обрання 4-х пілотних територій сіл в рамках відповідного Конкурсу на участь у проекті

Участь експертів АСР, продукти проекту та отримані результати (опис)

Короткострокові результати, яких плануєте досягнути під час виконання проекту:

 • 4 рішеннями сільрад будуть затверджені Стратегії сталого розвитку сільських територіальних громад;
 • 4 рішеннями сільрад будуть затверджені Положення про розгляд громадських ініціатив та через цей механізм буде налагоджена співпраця влади та громадськості;
 • не менш 60 осіб з числа громадських активістів та працівників сільрад й депутатів сільрад спільно пройдуть навчальні тренінги за темами:
  • "Стратегічне планування розвитку територій",
  • "Розробка проектів",
  • "Фандрейзинг та бюджетне законодавство для реалізації проектів розвитку",
  • "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізми регуляторної політики та громадської експертизи"

 

Довгострокові результати, яких плануєте досягнути під час виконання проекту.

 • 4 сільські громади отримають чітке бачення розвитку власних територій та дієві механізми громадської участі в процесах прийняття рішень органами влади;
 • 4 сільські громадські організації зміцнять свій потенціал та стануть яскравими прикладами для інших сільських організацій громад Луганської області.

 

Контракт

УГОДА

МІЖ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ І
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

 

 • номер контракту

№ CSDP-GA-VG-10-

 

 • дата підписання

06.12.2010

 • загальна вартість проекту

99 400 грн.

 • сума отримана від донору

99400 грн.

 • контактна особа від донора (з контактами)

Валерій Олійник

Проект ПРООН «Розвиток громадянського суспільства»

вул. Еспланадна 20, 7 поверх, к. 19, 01023, Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 584 34 71

Факс: +38 (044) 584 34 72

 

 • контактна особа від виконавця (менеджер проекту)

Ганна Дороженко

Висновок щодо результатів виконання проекту (успіхи, труднощі, що зробили, чого досягли, чому навчились)

Інформація буде надана після підготовки звіту по проекту

також слід зазначити кількісні показники:

Всі кількісні показники заплановані у Робочому плані реалізації проекту.

 • проведені тренінги

Проведення по 1 тренінгу в кожній з 4-х відібраних громад на теми:

 • "Стратегічне планування розвитку територій"
 • "Розробка проектів".
 • "Фандрейзинг та бюджетне законодавство для реалізації проектів розвитку".
 • "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізми регуляторної політики та громадської експертизи".

 

 • навчені люди

Під час проведення вищевказаних тренінгів планується навчити по 60 осіб та зробити під час тренінгів:

 • 4 SWOT аналізи для кожного села-партнера проекту
 • 4 проекти (по 1 в кожній громаді) у відповідності зі Стратегію сталого розвитку села
 • 4 кампанії фандрейзингу для попередньо розроблених 4- х проектів
 • надати практичні навички по розробці аналізу регуляторного впливу 4  актів, прийнятих (або запланованих для прийняття) в сільрадах, також надати практичні навички підготовки громадської експертизи.

 

 • видані публікації

Для кожній з 4-х сільських територій.

 • Інформації-профілі громад, що подались на Конкурс, розміщені профілі громад на сайті АСР, оголошено 4 переможці для роботи по проекту.
 • Звіт за результатами дослідження рівня життя домогосподарств, що стане основою для розробки стратегії.
 • Презентаційний буклет "Інвестуємо в громаду", що містить профіль громади та  Стратегію сталого розвитку громади.
 • механізм порядку розгляду громадських ініціатив, що дозволить подавати від громадської організації ініціативи у вигляді проектів для подальшої їх спільної реалізації в селах згідно із пріоритетами Стратегій сталого розвитку цих сіл.
 • Збірка напрацювань "Методичні рекомендації зі стратегічного планування сталого розвитку сільських громад".

 

 • статті у ЗМІ

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проект)

 

Назва проекту

Конкурентний розвиток сільських громад Луганської області

Терміни виконання (дата початку та завершення)

06.12.2010 – 06.10.2011 р.

Донори та/або назва організації що впроваджувала проект

Програма розвитку Організації Об’єднаннях Націй (ПРООН) в Україні та Міністерства закордонних справ Данії відповідно до спільного Проекту «Розвиток громадянського суспільства» (відповідно з Положенням ПРООН про грантовий конкурс «Захист прав людини через посилення спроможності правозахисних ОГС», підписаного 16 липня, 2010).

 

 • дисклаймер донора

Метою проекту «Конкурентний розвиток сільських громад Луганської області», що здійснює ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаннях Націй (ПРООН) в Україні та Міністерства закордонних справ Данії відповідно до спільного Проекту «Розвиток громадянського суспільства», є зміцнення партнерства влади та громади в обраних селах та селищах, та підвищенні ролі організацій громад у процесах конкурентного розвитку сільських територіальних громад Луганської області.

 

 • логотипи донора

UNDP ТЦК

 • сайт донора

www.csdp.org.ua

Цілі та завдання проекту

Мета проекту:

зміцнити партнерство влади та громади в обраних селах та селищах, та підвищити роль організацій громад у процесах конкурентного розвитку сільських територіальних громад.

Завдання проекту:

· Зібрати інформацію про стан організаційного розвитку 44 сільських та селищних організацій громад та обрати 4 найбільш активні для подальшої роботи.

· Допомогти місцевим радам та організаціям громад в розробці спільних стратегій сталого розвитку обраних громад.

· Зміцнити організаційну та фахову спроможність сільських організацій громад забезпечувати участь громадян у процесах прийняття місцевих рішень.

· Створити мережу сільських організацій громад та закласти передумови для її сталого функціонування.

Територія та беніфіціар або цільова група проекту

Точна кількість беніфіціарієв по проекту буде визначена після обрання 4-х пілотних територій сіл в рамках відповідного Конкурсу на участь у проекті

Участь експертів АСР, продукти проекту та отримані результати (опис)

Короткострокові результати, яких плануєте досягнути під час виконання проекту:

 • 4 рішеннями сільрад будуть затверджені Стратегії сталого розвитку сільських територіальних громад;
 • 4 рішеннями сільрад будуть затверджені Положення про розгляд громадських ініціатив та через цей механізм буде налагоджена співпраця влади та громадськості;
 • не менш 60 осіб з числа громадських активістів та працівників сільрад й депутатів сільрад спільно пройдуть навчальні тренінги за темами:
  • "Стратегічне планування розвитку територій",
  • "Розробка проектів",
  • "Фандрейзинг та бюджетне законодавство для реалізації проектів розвитку",
  • "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізми регуляторної політики та громадської експертизи"

Довгострокові результати, яких плануєте досягнути під час виконання проекту.

 • 4 сільські громади отримають чітке бачення розвитку власних територій та дієві механізми громадської участі в процесах прийняття рішень органами влади;
 • 4 сільські громадські організації зміцнять свій потенціал та стануть яскравими прикладами для інших сільських організацій громад Луганської області.

Контракт

УГОДА

МІЖ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ І

ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

 • номер контракту

№ CSDP-GA-VG-10-

 

 • дата підписання

06.12.2010

 • загальна вартість проекту

99 400 грн.

 • сума отримана від донору

99400 грн.

 • контактна особа від донора (з контактами)

Валерій Олійник

Проект ПРООН «Розвиток громадянського

суспільства»

вул. Еспланадна 20, 7 поверх, к. 19

01023, Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 584 34 71

Факс: +38 (044) 584 34 72

 

 • контактна особа від виконавця (менеджер проекту)

Ганна Дороженко

Висновок щодо результатів виконання проекту (успіхи, труднощі, що зробили, чого досягли, чому навчились)

Інформація буде надана після підготовки звіту по проекту

також слід зазначити кількісні показники:, тощо.)

Всі кількісні показники заплановані у Робочому плані реалізації проекту.

 • проведені тренінги

Проведення по 1 тренінгу в кожній з 4-х відібраних громад на теми:

 • "Стратегічне планування розвитку територій"
 • "Розробка проектів".
 • "Фандрейзинг та бюджетне законодавство для реалізації проектів розвитку".
 • "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізми регуляторної політики та громадської експертизи".

 

 • навчені люди

Під час проведення вищевказаних тренінгів планується навчити по 60 осіб та зробити під час тренінгів:

 • 4 SWOT аналізи для кожного села-партнера проекту
 • 4 проекти (по 1 в кожній громаді) у відповідності зі Стратегію сталого розвитку села
 • 4 кампанії фандрейзингу для попередньо розроблених 4- х проектів
 • надати практичні навички по розробці аналізу регуляторного впливу 4 актів, прийнятих (або запланованих для прийняття) в сільрадах, також надати практичні навички підготовки громадської експертизи.

 

 • видані публікації

Для кожній з 4-х сільських територій.

 • Інформації-профілі громад, що подались на Конкурс, розміщені профілі громад на сайті АСР, оголошено 4 переможці для роботи по проекту.
 • Звіт за результатами дослідження рівня життя домогосподарств, що стане основою для розробки стратегії.
 • Презентаційний буклет "Інвестуємо в громаду", що містить профіль громади та Страт

Назва проекту

Конкурентний розвиток сільських громад Луганської області

Терміни виконання (дата початку та завершення)

06.12.2010 – 06.10.2011 р.

Донори та/або назва організації що впроваджувала проект

Програма розвитку Організації Об’єднаннях Націй  (ПРООН) в Україні та Міністерства закордонних справ Данії відповідно до спільного Проекту «Розвиток громадянського суспільства» (відповідно з Положенням ПРООН про грантовий  конкурс  «Захист прав людини через посилення спроможності правозахисних ОГС», підписаного 16 липня, 2010).

 

 • дисклаймер донора

Метою проекту «Конкурентний розвиток сільських громад Луганської області», що здійснює ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаннях Націй  (ПРООН) в Україні та Міністерства закордонних справ Данії відповідно до спільного Проекту «Розвиток громадянського суспільства», є зміцнення партнерства влади та громади в обраних селах та селищах, та підвищенні ролі організацій громад у процесах конкурентного розвитку сільських територіальних громад Луганської області.

 

 • логотипи донора

 

 • сайт донора

www.csdp.org.ua

Цілі та завдання проекту

Мета проекту:

зміцнити партнерство влади та громади в обраних селах та селищах, та підвищити роль організацій громад у процесах конкурентного розвитку сільських територіальних громад.

 

Завдання проекту:

 • Зібрати інформацію про стан організаційного розвитку 44 сільських та селищних організацій громад та обрати 4 найбільш активні для подальшої роботи.
 • Допомогти місцевим радам та організаціям громад в розробці спільних стратегій сталого розвитку обраних громад.
 • Зміцнити організаційну та фахову спроможність сільських організацій громад забезпечувати участь громадян у процесах прийняття місцевих рішень.
 • Створити мережу сільських організацій громад та закласти передумови для її сталого функціонування.

 

Територія та беніфіціар або цільова група проекту

Точна кількість беніфіціарієв по проекту буде визначена після обрання 4-х пілотних територій сіл в рамках відповідного Конкурсу на участь у проекті

Участь експертів АСР, продукти проекту та отримані результати (опис)

Короткострокові результати, яких плануєте досягнути під час виконання проекту:

 • 4 рішеннями сільрад будуть затверджені Стратегії сталого розвитку сільських територіальних громад;
 • 4 рішеннями сільрад будуть затверджені Положення про розгляд громадських ініціатив та через цей механізм буде налагоджена співпраця влади та громадськості;
 • не менш 60 осіб з числа громадських активістів та працівників сільрад й депутатів сільрад спільно пройдуть навчальні тренінги за темами:
  • "Стратегічне планування розвитку територій",
  • "Розробка проектів",
  • "Фандрейзинг та бюджетне законодавство для реалізації проектів розвитку",
  • "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізми регуляторної політики та громадської експертизи"

 

Довгострокові результати, яких плануєте досягнути під час виконання проекту.

 • 4 сільські громади отримають чітке бачення розвитку власних територій та дієві механізми громадської участі в процесах прийняття рішень органами влади;
 • 4 сільські громадські організації зміцнять свій потенціал та стануть яскравими прикладами для інших сільських організацій громад Луганської області.

 

Контракт

УГОДА

МІЖ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ І

ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

 

 • номер контракту

№ CSDP-GA-VG-10-

 

 • дата підписання

06.12.2010

 • загальна вартість проекту

99 400 грн.

 • сума отримана від донору

99400 грн.

 • контактна особа від донора (з контактами)

Валерій Олійник

Проект ПРООН «Розвиток громадянського

суспільства»

вул. Еспланадна 20, 7 поверх, к. 19

01023, Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 584 34 71

Факс: +38 (044) 584 34 72

 

 • контактна особа від виконавця (менеджер проекту)

Ганна Дороженко

Висновок щодо результатів виконання проекту (успіхи, труднощі, що зробили, чого досягли, чому навчились)

Інформація буде надана після підготовки звіту по проекту

також слід зазначити кількісні показники:, тощо.)

Всі кількісні показники заплановані у Робочому плані реалізації проекту.

 • проведені тренінги

Проведення по 1 тренінгу в кожній з 4-х відібраних громад на теми:

 • "Стратегічне планування розвитку територій"
 • "Розробка проектів".
 • "Фандрейзинг та бюджетне законодавство для реалізації проектів розвитку".
 • "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізми регуляторної політики та громадської експертизи".

 

 • навчені люди

Під час проведення вищевказаних тренінгів планується навчити по 60 осіб та зробити під час тренінгів:

 • 4 SWOT аналізи для кожного села-партнера проекту
 • 4 проекти (по 1 в кожній громаді) у відповідності зі Стратегію сталого розвитку села
 • 4 кампанії фандрейзингу для попередньо розроблених 4- х проектів
 • надати практичні навички по розробці аналізу регуляторного впливу 4  актів, прийнятих (або запланованих для прийняття) в сільрадах, також надати практичні навички підготовки громадської експертизи.

 

 • видані публікації

Для кожній з 4-х сільських територій.

 • Інформації-профілі громад, що подались на Конкурс, розміщені профілі громад на сайті АСР, оголошено 4 переможці для роботи по проекту.
 • Звіт за результатами дослідження рівня життя домогосподарств, що стане основою для розробки стратегії.
 • Презентаційний буклет "Інвестуємо в громаду", що містить профіль громади та  Стратегію сталого розвитку громади.
 • механізм порядку розгляду громадських ініціатив, що дозволить подавати від громадської організації ініціативи у вигляді проектів для подальшої їх спільної реалізації в селах згідно із пріоритетами Стратегій сталого розвитку цих сіл.
 • Збірка напрацювань "Методичні рекомендації зі стратегічного планування сталого розвитку сільських громад".

 

 • статті у ЗМІ

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проект)

 

 • егію сталого розвитку громади.
 • механізм порядку розгляду громадських ініціатив, що дозволить подавати від громадської організації ініціативи у вигляді проектів для подальшої їх спільної реалізації в селах згідно із пріоритетами Стратегій сталого розвитку цих сіл.
 • Збірка напрацювань "Методичні рекомендації зі стратегічного планування сталого розвитку сільських громад".

 

 • статті у ЗМІ

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проект)

 

Яндекс.Метрика