Назва проекту

Громадська Академія особистого розвитку молодих спеціалістів

Терміни виконання (дата початку та завершення)

28.04.2011 – 01.10.2011 р.

Донори та/або назва організації що впроваджувала проект

Луганська обласна рада

 • дисклаймер донора

Проектні заходи  Проекту «Громадської Академії особистого розвитку молодих спеціалістів» організуються та проводяться ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» в партнерстві зі Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля та Луганським обласним центром підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень управління у справах сім'ї, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації при підтримці Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за фінансової підтриманий Луганської обласної ради.

 • логотипи донора

 • сайт донора

Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
sms.lugansk.ua

ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону: www.open.lg.ua

Cхідноукраїнський національний університет ім.В.Даля: www.snu.edu.ua

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громади»: www.cba.org.ua

Цілі та завдання проекту

Метою проекту є - сприяння активізації участі молодих фахівців у суспільному житті сільських громад Луганської області та соціально-економічного стійкого розвитку Луганщини шляхом поширення сучасних методик демократичного управління, самоорганізації населення, мобілізації ресурсів, успішних практик міжсекторного партнерства (між органами влади, приватним сектором, неурядовими організаціями) та реалізації проектів в Луганській області відповідно до концепцій «стійкого розвитку» та «зеленого росту».

Завдання проекту:

 1. Активізувати молодих фахівців до участі в суспільному житті громад Луганської області
 2. Надати розуміння молодим учасникам цього проекту щодо  їх власної участі в  соціально-економічному  стійкому розвитку Луганщини;
 3. Поширити сучасні методики демократичного управління, самоорганізації населення, мобілізації ресурсів  показати діючі ресурсні центри з цих питань та створити аналогічний для молоді на базі ВУНУ
 4. Передати досвід та на «власні очі» показати успішні практики міжсекторного партнерства (між органами влади, приватним сектором та неурядовими організаціями) при реалізації проектів та програм в Луганській області відповідно до підвищення стандартів якості життя з урахуванням концепцій «стійкого розвитку» та «зеленого росту»;
 5. Показати на «власні очі» молодим спеціалістам практичне застосування різноманітних спеціальностей при впровадження проектів та програм партнерств  деяких територій задля  вирішення їх проблем
 6. Показати на «власні очі»  практичне застосування проектного підходу та роль громадськості щодо впровадження енергоефективних та новітніх екологічних та ін. технологій  партнерствами деяких територій задля  вирішення їх проблем та покращення якості життя;
 7. Показати успішні приклади підвищення якості життя в сільський місцевості та умови організації праці молодих спеціалістів в селах Луганської області.

Територія та беніфіціар або цільова група проекту

Студенти спеціальностей економіка, політологія, соціологія, екологія, слухачі магістратури державного управління, молодіжні лідери міст та селищ, молоді державні службовці та молоді науковці.

Участь експертів АСР, продукти проекту та отримані результати (опис)

У проекті задіяно:

 • декілька експертів АСР та експертів партнерських організацій у якості лекторів-тренерів (10 осіб).
 • 35 молодих спеціалістів пройдуть  навчання в Академії та отримають відповідні сертифікати слухачів за підписами всіх партнерів даного проекту;
 • Молоді особи – учасники проекту будуть :
 • мотивовані до впровадження в громадах отриманих знань та навичок задля вирішення проблем громад шляхом самоорганізації та мобілізації ресурсів;
 • вмотивовані після закінчення ВУЗів в якості молодих висококваліфікованих спеціалістів працювати в сільській місцевості;
 • отримають інформацію про вже здобуті позитивні перетворення в громадах Луганської області, де створюються всі умови для молодих спеціалістів ;
 • розширять власний кругозір про діяльність міжнародних проектів та програм в Україні, та зокрема в Луганській області;
 • зрозуміють та на «власні очі» побачать  прикладне застосування отриманих спеціальностей;
 • зрозуміють механізми та вивчать практику співпраці партнерств (влади, громади, бізнесу та міжнародних організацій та донорів);
 • сформують власне позитивне враження щодо громадської діяльності на благо розвитку територій.

Буде видано Довідник молодого спеціаліста «Як об’єднати зусилля громади для досягнення мети» (буде розповсюджено серед бібліотеки, кафедр Вузів)

Контракт

Волонтерська угода між партнерами проекту

 • номер контракту

Від 28.04.11 волонтерська угода

між партнерами проекту оголошена на установчій конференції проекту

 • дата підписання

28.04.11

 • загальна вартість проекту

44,885 тис. грн.

 • сума отримана від донору

0 грн.  (волонтерський проект)

 • контактна особа від донора (з контактами)

Ірина Дьяченко - обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень Управління у справах молоді, сім’ї та спорту Луганської облдержадміністрації

Тел.: +38 (0642) 58-57-56

Факс: +38 (0642) 58-55-06

 • контактна особа від виконавця

(менеджер проекту)

Ганна Аладжальян

Висновок щодо результатів виконання проекту (успіхи, труднощі, що зробили, чого досягли, чому навчились)

Інформація буде надана після підготовки звіту по проекту, за підсумками заходів по проекту необхідно слідкувати на сайті АСР в розділі «Події»

також слід зазначити кількісні показники:, тощо.)

Всі кількісні показники заплановані у Робочому плані реалізації проекту, а саме:

 • проведені тренінги

3 тренінги та й навчальна подорож

 • навчені люди

35 осіб

 • видані публікації

Заплановано не більш 2-х публікацій за підсумками проекту

 • статті у ЗМІ

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проект)

Яндекс.Метрика