Назва проекту

«Проектний менеджмент для подолання регіональних стереотипів»

Терміни виконання (дата початку та завершення)

4 місяці, вересень – грудень 2014р.

Донори та/або назва організації що впроваджувала проект

Здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Виконавець - ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)», м.Івано-Франківськ; Партнер - ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону”

 • дисклаймер донора

Метою проекту є сприяти подоланню регіональних відмінностей і стереотипів в Україні та розвитку  міжрегіональної співпраці через підвищення кваліфікації лідерів громадських організацій у галузі проектного менеджменту.  Проектз здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Виконавець - ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)», м.Івано-Франківськ; Партнер - ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону».

 • логотипи донора

 

 • сайт донора

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html

 

Цілі та завдання проекту

 • У рамках навчальної програми з управління проектами відбудуться вебінари та семінари проектних груп, під час  яких члени громадських рад Івано-Франківської та Луганської областей удосконалюватимуть вміння планування проектів, приділяючи особливу увагу таким інструментам проектного менеджменту як аналіз зацікавлених сторін, оцінка соціально-гендерного впливу проекту, комунікації, обговорюватимуть шляхи подолання регіональних стереотипів в Україні.
 • В результаті навчальної програми громадські ради розроблять проекти міжрегіональної співпраці в різних галузях для подальшої реалізації і пошуку фінансування. 50 громадських рад в інших областях України отримають брошури з інформацією про досвід проекту та рекомендаціями щодо розвитку міжрегіональної співпраці.
 • Після закінчення проекту партнери сприятимуть реалізації підготовлених та розробці нових проектів міжрегіональної співпраці Івано-Франківської, Луганської та інших областей України.

Безпосередні переваги для учасників навчальної програми:
- Можливість розробити проект під керівництвом експертів;
- Можливість знайти нових партнерів;
- Отримання сертифікату з підвищення кваліфікації в галузі управління проектами.

Територія та беніфіціар або цільова група проекту

Цільова аудиторія проекту - громадські активісти та організації громадянського суспільства ( в тому числі і новостворені НУО) та їх партнери з числа місцевих органів влади із сільської місцевості та малих міст Донеччини, Криму та ін. і  Луганщини, які бажають обмінятися/ознайомитися з кращими практиками та інструментарієм громадської діяльності у малих громадах Луганщини та за підсумками проекту сформують бачення щодо застосування отриманих знань у своїй подальшій роботі.

Участь експертів АСР, продукти проекту та отримані результати (опис)

-         навчальні матеріали та презентації

-         презентації та лекції під час вебінарів

-         6 пріоритетних розроблених за підсумками навчання проектів

-         збірка по практиці впровадження проекту

Контракт

 

 • номер контракту

ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)»
м.Івано-Франківськ,

 • дата підписання

ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)»
м.Івано-Франківськ,

 • загальна вартість проекту

ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)»
м.Івано-Франківськ,

 • сума отримана від донору

ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)»
м.Івано-Франківськ,

 • контактна особа від донора (з контактами)

Анатолій Фурда, координатор проекту


 • контактна особа від виконавця (менеджер проекту)

Анатолій Фурда, координатор проекту
Голова ради ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)»
м.Івано-Франківськ, вул. Дністровська 26,
тел. (0342) 55-20-22, 55-20-26


Висновок щодо результатів виконання проекту (успіхи, труднощі, що зробили, чого досягли, чому навчились)

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проекту)

також слід зазначити кількісні показники:, тощо.)

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проекту)

 • проведені тренінги

Учасники «відвідують» вебінар індивідуально через Інтернет користуючись комп’ютером / планшетом / смартфоном вдома, на робочому місці тощо, або у проектній групі в призначеному приміщенні, обладнаному для трансляції вебінару на екран або монітор/телевізор. Зареєстровані учасники отримають відповідну інформацію та інструкції щодо часу та місця проведення заходів.
• Вебінари проводитимуться експертами через Інтернет одночасно для всієї аудиторії згідно графіку.
• Завдання кожного вебінару - представити певну тему проектного менеджменту, поставити практичне завдання для виконання проектної групою на семінарі.

 

Семінари:
• Семінари проектних груп проводитимуться після вебінарів у той же день, або на наступний. Зареєстровані учасники отримають відповідну інформацію та інструкції щодо часу та місця проведення заходів.


• Із 100 учасників у кожній області заздалегідь формуватимуться щонайменше 3 проектні групи кількістю 3 – 5 осіб, які працюватимуть під керівництвом місцевих експертів після проведення вебінарів. Склад кожної групи – члени однієї або різних громадський рад.


• Під час семінарів виконуватимуться завдання з поетапної розробки проектів по темі вебінарів та у контексті діяльності громадських рад з областей в партнерстві.

 

Партнерство між громадськими радами : під час проведення семінарів, у час між модулями, експерти проекту сприятимуть налагодженню та підтримці спілкування та обміну інформацією доступними засобами між підгрупами з Івано-Франківської та Луганської областей для формування спільних проектних пропозицій.

 • навчені люди

У проекті будуть залучені щонайменше по 100 молодих лідерів громадських організацій різних соціальних і економічних сфер з Івано-Франківської та Луганської областей (всього 200), які є членами громадських рад при облдержадміністраціях, райдержадміністраціях, а також при обласних, районних, міських і сільських радах і виконкомах.

 • видані публікації

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проекту)

 • статті у ЗМІ

(Більш детальна інформація буде надана після підготовки звіту по проекту)

Яндекс.Метрика