Переглядів: 5188

Території пріоритетного розвитку в Луганській області

У зв'язку з реструктуризацією вугільної галузі й закриттям шахт в Луганській області дуже гостро стало питання працевлаштування гірників. 

В 1998 році було прийнято спільне рішення Уряду України, обласної ради Луганської області й облдержадміністрації створити особливі умови господарської діяльності для інвесторів, що відкривають нові виробництва, що здійснюють технічне переозброєння, реструктуризацію діючих підприємств, тобто для тих підприємців, які створюють і зберігають робочі місця в шахтарських містах і селищах. 

Із цією метою Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" від 15.07.1999 №970 - ХІV. (далі - Закон).

У відповідності Закону в Луганської області був встановлений спеціальний режим інвестиційної діяльності на 9 територіях області строком на 30 років.

До територій пріоритетного розвитку були віднесені міста Брянка, Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч, а також Антрацитівський, Кремінський та Краснодонський райони Луганської області.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше:

 • 500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров'я; 
 • 700 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях будівництва та транспорту; 
 • 1 млн. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва і машинобудування. 

Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає наступні пільги:

 • звільнення не більше ніж на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту.
 • звільнення на 3 роки від оподаткування прибутку новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації, підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США.
 • невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування одержаної згідно з інвестиційним проектом суми інвестиції у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями.
 • звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду та до Державного фонду сприяння зайнятості населення на період до 2009 року новостворених, у тому числі у процесі реорганізації, підприємств.
 • несправляння у період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, плати за землю. 

Органом управління територіями пріоритетного розвитку в Луганській області є Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, який був затверджений рішенням Луганської обласної ради №7/5 від 20.08.1999.

З грудня 1999 року Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку було затверджено 36 інвестиційних проектів на загальну суму 104,04 млн дол. США. 

Основні напрямки реалізації інвестиційних проектів:

 • вугільна промисловість - 13 проектів на суму 43,98 млн дол. США; 
 • металургія й обробка металу - 5 проектів на суму 27,6 млн дол. США; 
 • легка промисловість - 6 проектів на суму 8,48 млн дол. США; 
 • машинобудування - 4 проекти на суму 5,85 млн дол. США;
 • хімічна промисловість - 2 проекти на суму 2,05 млн дол. США; 
 • харчова - 2 проекти на суму 2,36 млн дол. США; 
 • газова промисловість - 1 проект на суму 5,15 млн дол. США; 
 • транспорт - 2 проекти на суму 5,93 млн дол. США; 
 • виробництво меблів - 1 проект на суму 2,64 млн дол. США

У рамках реалізації інвестиційних проектів за станом на 01.10.2008 фактично залучено інвестицій на суму 52,57 млн дол. США, у тому числі іноземних - 5,68 млн дол. США.

Іноземні інвестиції прийшли із країн – Бельгія, Великобританія, Китай, Польща. Основна частина інвестиційних ресурсів, яки були залучені на ТПР, це вітчизняний капітал (89,2% від загальної суми). На територіях працюють підприємства Луганської області, а також із Донецької, Харківської, Дніпропетровської й Запорізької областей.

Реалізація інвестиційних проектів дозволила створити 3052 нових і зберегти 9187 існуючих робочих місць. Обсяг реалізації товарів і послуг за рахунок реалізації проектів склав 1942,69 млн грн, в т.ч. експорт 98,04 млн гривен.

В наступний час на територіях пріоритетного розвитку триває реалізація 8 проектів кошторисною вартістю 20,28 млн дол. США.

Впровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в Луганській області значно вплинуло на розширення міжнародних і міжрегіональних зв'язків із країнами СНД й Євросоюзу. Підписано угоду між Луганською обласною державною адміністрацією, обласною радою й Люблинским Воєводством Республіки Польща щодо торгово-економічного й культурного співробітництва. Луганська область прийнята в почесні члени трансграничного Союзу "Еврорегион Буг".

З початку 2005 року ситуація по залученню інвестицій і реалізації діючих проектів на ТПР значно погіршилася. Законами України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.2004 №2285-І й "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 25.03.05 №2505 був введений мораторій на розгляд і затвердження нових інвестиційних проектів на вільних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку України у 2005 році, скасовані пільгові умови оподатковування на ТПР у Луганській області й скасовані державні гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, які не відновлені до цього часу.

Продовж 2006-2008 роках керівництво області спільно з депутатами Верховної Ради України постійно ініціюють відновлення функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області.

Джерела інформації: Звіт о діяльності Комітету з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області станом на 01.10.2008 р.

Яндекс.Метрика