Переглядів: 4099

Роль недержавних організацій у покращені бізнес-середовища

Борова Ганна, експерт з питань регуляторної політики
та поліпшення середовища для розвитку бізнесу
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

Останнім часом зростає роль недержавних організацій у впровадженні нових інструментів та підходів в муніципальній та регіональній політиці Луганської області. Бізнес-середовище - поняття широке, але містить ряд компонентів, аналіз стану яких дозволяє комплексно оцінити здатність території "в принципі" займатися питаннями залучення інвестицій.

Далі читайте коментар про стан деяких компонентів бізнес-середовища - законодавство й інфраструктуру підтримки бізнесу, у тому числі й інвестора.

Законодавство й нормативно-правова база. 

Наша держава останні кілька років практично паралельно впровадять кілька законодавчих реформ за допомогою прийняття основних законів, а саме:

 • регуляторну - в 2003 року вийшов Закон України "Про регуляторну політику в сфері господарської діяльності", основні принципи якого: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки при розробці рішень органів влади, які зачіпляють сферу господарських відносин та таким чином відносяться до поняття «регуляторні акти»;
 • дозвільну - з 2005 року існує Закон України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності", що принципово міняє політику видачі дозволів і погоджень. Відповідно до якого, у всіх містах і районах, й не тільки Луганської області, але й по всій територій України спеціально створені Центри по видачі документів дозвільного характеру за принципом "єдиного вікна". У таких Центрах в Луганській області суб’єкти господарської діяльності можуть одержати від 3 до 48 видів узгоджувальних і дозвільних документів, які необхідні для відкриття або розширення своєї господарської діяльності.  
 • сфери контролю - з 2007 року - Закон України "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що змінює похід до перевірок за принципом "від санкцій - до консультацій і профілактики порушень".

І насправді, ми одержали послідовний ланцюжок взаємозалежних основних законів, які в корені міняють «пострадянські» стереотипи стосовно бізнесу й покликані поліпшити умови для його ведення. Отже повинні бути створені не менш привабливі умови для вкладення інвестицій в Україну, а значить очікування щодо збільшення інвестицій в Луганську область повинні здійснитись. Однак, заважає "ідеальному" виконанню цих законів сьогодні, практична відсутність довгограючих і дорогих реформ: судової (у частині відсутності твердої відповідальності за невиконання законів чиновниками), адміністративно-територіальної (яка не дозволяє уповноваженим органам рівномірно впливати на виконання законів на місцевому рівні) і державного управління (яка не дозволяє вирощувати чесних та кваліфікованих чиновників із оптимальним рівнем оплати праці).

На місцевому рівні, проблема полягає в тому, що ті самі закони по-різному виконуються на місцях. Але можуть адаптуватися до місцевих умов шляхом розробки й прийняття відповідних нормативних актів місцевого рівня (розпорядження, рішення сесій й ін.). Відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування й виконавчої влади, на місцях можуть прийматися рішення прозорі, зрозумілі, Цими рішеннями можна в необхідних сферах спрощувати та конкретизувати деякі речі так необхідні для створення привабливого інвестиційного клімату територій.  

Серед прикладів таких рішень можна назвати:

 • технічні регламенти проходження дозвільних процедур суб'єктами господарської діяльності (до яких відносяться й інвестори) при оформленні земельних ділянок, розміщень об'єктів будівництва й ін. Наявність таких рішень встановлює чітко прописані схеми руху документів по всьому дозвільному або узгоджувальному процесу та дозволяє: підняти ефективність роботи Центрів видачі документів дозвільного характеру (які а теперішній час на жаль по-різному працюють у кожнім місті й районі також, як і різні закони по різному адаптується до місцевих умов); впорядкувати діяльність всіх дозвільних служб у загальних процесах оформлення документів, зв'язаних в єдину логічну послідовність для ведення легітимної господарської діяльності;
 • детальні положення й порядки проведення земельних аукціонів (при тимчасовій відсутності обіцяного вже не один рік закону про земельні аукціони), узгодження й оформлення земельних ділянок інвесторами, установлення пільг на оренду та інше.

Загалом, все це стосується розробки та затвердження прозорих, єдиних доступних для розуміння кожного рішень у вигляді документів, а саме: регуляторних актів місцевого рівня, місцевих стратегій соціально-економічного розвитку й залучення інвестицій, генеральних планів міст і місцевих правил забудови. І причому затвердження цих рішень має сенс тільки якщо вони розроблені на підставі відповідних соціально-економічних аналізів, досліджень та прогнозів. 

Наша організація "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону" займається всім цим рамках своїх напрямків роботи, пов'язаних з місцевим економічним розвитком, розвитком громадянського суспільства, розвитку бізнесу. По цим напрямкам є ряд напрацювань. Так наші експерти брали участь у розробці ряду стратегічних документів:

 • Стратегія соціально-економічного розвитку для міста Сєвєродонецьк, міста Краснодон, Перевальського та Кремінського районів (у рамках проекту DFІD "Соціально-економічне відродження Донбасу. Луганськ 21-сторіччя")
 • "Стратегічний план розвитку м. Кіровськ Луганської області на 2005-2015 рр" (у рамках проекту TACІS "Trіangle of Partnershіp") спільно з експертами Малопольського інституту місцевого розвитку (Польща)
 • "Стратегія розвитку м. Алмазна Стаханівської міської заради на 2007-2009 рр." (у рамках проекту Matra KAP "Досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття через демократичні засади сталого місцевого розвитку")
 • Стратегія сталого розвитку до 2015 рр. для м. Свердловськ Луганської області, Прилуцького району Чернігівської області, Ізюмського району Харківської області (у рамках проекту TACІS "Сталий місцевий розвиток в Україні")
 • Стратегії розвитку малого бізнесу Донецької області до 2015 р.

Надано сприяння в:

 • створення відділу економічного розвитку та залученню інвестицій у Рубіжанської міської ради;
 • підготовці інформації про інвестиційні об'єкти (промислові майданчики типу "Greenfіeld") для розміщення в базі даних інвестиційних об'єктів проекту USAІD "Економічний розвиток міст. Україна" 
 • підготовці плану маркетингу щодо просування інвестиційних можливостей міста Стаханов

Постійно надається експертна-консультаційна допомога містам та районам:

 • • щодо розробки та впровадження регуляторних актів з земельних питань, питань розпорядження майном, місцевих податків та зборів та ін.;
 • • створення Єдиних Дозвільних офісів (в 7-ми містах та районах Луганської та Донецької областях - мм. Красний Луч, Рубіжне, Луганськ, Сніжне, Стаханов, Краснодон, Кремінський район);
 • • оцінки регуляторного впливу регуляторних актів (базове, повторне, періодичне відстеження результативності регуляторних актів).

Було організовано міжнародні конференції "Стратегічне планування місцевого та регіонального розвитку: досвід України та Польщі", "Сталий регіональний та місцевий розвиток: правові та інституційні основи" . 

Постійно організуються навчальні візити та стажування лідерів НГО Луганського регіону в українських та зарубіжних організаціях (Львівська, Івано-Франківська, Дніпропетровська області та Республіка Польща (Вармінсько-Мазурське, Поморське воєводство та м.Краків).

Експерти АСР є членами Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Луганськ, робочої групи "З розробки регуляторних актів та проведенню аналізу впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище" при Луганській міській раді, робочої групи із залучення інвестицій у Луганську область.

Закінчується впровадження спільного проекту з Луганської обласної бібліотекою ім. М.Горького "Євроінтеграційний вибір для мешканців Луганської області" щодо створення Єфроінформцентру на базі бібліотеки. 

Реалізуються проекти:

 • Розробка Стратегії сталого розвитку Станично-Луганського району Луганської області (на замовлення Станично-Луганської райдержадміністрації );
 • "Школа залучення інвестицій для східноукраїнських суб'єктів публічної адміністрації" спільно з Малопольським інститутом територіального самоврядування та адміністрацій (м. Краків, Республіка Польща);
 • "Впровадження реформ та боротьба з корупцією в роботі Національних коаліцій "Моніторинг роботи дозвільних центрів" та "Реформування сфери містобудування" (Проект "Гідна Україна", за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAІ) відповідно до програми Уряду щодо подолання корупції та міжнародних зобов'язань України. Позначка проекту - підтримка громадського моніторингу й представництва та захисту громадських інтересів у пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України в програмі співробітництва із Корпорацією "Виклики тисячоліття". У рамках проекту розроблено процедурну частину регуляторного акту "Тимчасові правила забудови міста Луганська" та проводиться моніторинг роботи Центрі видачі документів дозвільного характеру міст та районів Луганської області).

Надається експертно-консультаційна та юридична допомога щодо проведення діагностичного аналізу та підготовки планів розвитку, як територій, так й підприємств (у тому числі така допомога надана за підтримки KPMG-Україна в рамках проекту Світового Банку "Реструктуризація 20 підприємств у Луганській та Харківській областях ").

Інфраструктура підтримки інвестора 

Існує експертна думка, що поки в Луганській області відсутні спеціальні структури, які в партнерстві з органами влади системно займаються питаннями залучення інвестора. Хоча частково цими питаннями займається й може в подальшому спеціалізуватись ГО "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону". 

За останні три роки організацією проведено ряд досліджень (наприклад "Проблематика взаємодії підприємців з обласними службами в момент одержання документів дозвільного характеру") і маємо конкретні результати роботи: створена мережа партнерів (навчені бізнес-асоціації, громадські ради, аналітичні й робочі групи з питань розробки регуляторних актів та проведенню відстежень їх впливу на розвиток територій); створені діючі моделі єдиних дозвільних офісів з відстеженням результативності їхньої роботи; розроблені нові регуляторні акти в сферах місцевих податків, земельних відносин, дозвільній системі.

Проведено ряд досліджень й останнє, масштабне дослідження щодо проблематики взаємодії суб'єктів господарської діяльності з обласними службами дозволило зібрати детальну унікальну інформацію:

 • по 27 обласних службах Луганської області, які у своїй діяльності стикаються із представниками бізнесу та надають їм адміністративні послуги;
 • про процеси організації й видачі 27 службами документів дозвільного характеру;
 • про проблеми, які заважають цим службам якісно робити послуги представникам бізнесу й, насамперед, пов'язані з не відрегульованими моментами, прописаними в нормативних і законодавчих актах (проведено 17 фокусів-груп, опитано 170 підприємців Луганської області).

Ця інформація може бути презентована в різних інтерпретаціях, як наприклад:

 • "дорожня карта" для ведення бізнесу в Луганській області;
 • довідкові посібники для суб'єктів МСБ і нових інвесторів.

Використання інформації, отриманої в результаті дослідження може: підвищити якість надання послуг місцевими Єдиними дозвільними офісам, бути основою для підготовки клопотань про внесення змін у законодавство України й створення нових регулювань на обласному рівні (або типових, рекомендованих на місця). Це база для створення на рівні області нового елемента інфраструктури підтримки інвестора. 

Існують різні підходи до результатів даного дослідження: від "не робити нічого" до "створення нових координаційних структур" (відповідно до побажань, висловленими підприємцями, що брали участь у дослідженні).

Зрозуміло одне, що необхідно ліквідувати виявлені в процес дослідження проблеми. Зробити це можливо й шляхом реалізації Концепції створення нового об'єкта - спеціальної інфраструктури підтримки бізнесу. І зовсім не важливо, яку назву цей елемент інфраструктури придбає (існують різні думки: Єдиний обласний дозвільний центр, центр підтримки інвестора, центр підтримки бізнесу або ін.). Важливий факт, що для суб'єктів малого й середнього бізнесу, інвесторів, у встановленому місці необхідно комплексно надавати:

 • послуги з оформлення необхідних для ведення/розширення бізнесу документів;
 • якісні консультації з питань ведення бізнесу (реєстрація, оформлення дозвільних документів, ліцензій, сертифікатів і т.п., юридичні консультації по зовнішньоекономічній діяльності);
 • послуги з інформування про результати моніторингу нормативно-правової бази, що регулює дозвільні процеси через мережу Єдиних дозвільних офісів.

При цьому, звичайно, необхідно мати потужну команду професійних експертів. Таку команду в Луганській області має наша організація, куди входять:

 • Юрисконсульт (з адвокатською, судовою практикою);
 • Експерти з питань залучення інвестицій (навченого по програмі USАІD зі стажуванням у Чехії й США);
 • Експерти по регуляторній політиці (навчених по програмах USАІD, DFІD, PAUCІ);
 • консультанти по веденню бізнесу й підготовці проектів реструктуризації й розвитку підприємств МСБ (навчених консалтинговою компанією KPMG)

У кожному разі, наша робота й дослідження проблематики показують, що більшість проблем у бізнесі-середовищі існують через наявність неякісних регулювань (у тому числі й регулюючих заплутану й неоднозначну дозвільну сферу), які спускаються на місця зверху (з обласного й вищого рівня). Це дозволяє зробити висновок, що необхідно продовжувати роботу над переглядом регуляторних актів, підвищувати якість розробки регулювань і відстежень їхньої результативності, скорочувати їх кількість та підвищувати їх якість розробки за допомогою професійно виконаних досліджень, аналізів та прогнозів.

Яндекс.Метрика