Переглядів: 5241

Українська економіка: переваги для інвестування

Кошуков Петро, президент Української Фахової Асоціації Залучення Інвестицій «ПроІнвест»

Федорів Руслан, секретар Української Фахової Асоціації Залучення Інвестицій «ПроІнвест»

Сьогодні країни Східної Європи є одним з найпривабливіших місць в світі для прямих та портфельних інвестицій з безліччю чудових можливостей для розвитку та розширення бізнесу. Серед цих країн Україна, безумовно, посідає одну з провідних позицій.

Отже, інвестора в Україні приваблює те, що: 
 • Україна характеризується високим рівнем науково-дослідних розробок у багатьох галузях науки і техніки та наявністю значного науково-технічного потенціалу. В країні налічується більш ніж 2 тис. вчених та інженерів на 1 млн мешканців, що, за оцінками ІАА, дає їй 22-гу позицію в рейтингу 88 країн світу. Україна також має високий показник використання Інтернету на душу населення;

 • Україна входить до групи провідних країн світу щодо чисельності освічених людей. Дослідження конкурентоспроможності України, здійснене у 2002 р. компанією І. Е. Ашіїп Аззозіаіез (ДАА), показало, що Україна належить до 3 % найбільш освічених націй у світі (серед 133 країн). За показником кількості вчених та інженерів на душу населення Україна належить до перших 25 % провідних країн. Відносно високі показники якості робочої сили підтверджуються тим, що рейтинг України в індексі людського розвитку ООН значно вищий за середній. У звіті Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність Україна має 19-ту позицію серед 60 країн за рівнем математичної та наукової освіти. Крім того, вона належить до 30 % країн із найбільш високими оцінками в середній школі.

 • Оплата праці в Україні є набагато нижчою, ніж у високорозвинених країнах;

 • Український ринок величезний (близько 46 мільйонів споживачів) і швидко зростає. Відносна ненасиченість українського ринку після розпаду СРСР, менший рівень конкуренції робить його досить перспективним для іноземних інвесторів. Останніми роками в Україні спостерігається динамічне зростання роздрібної торгівлі. Цьому сприяє загальне пожвавлення економіки, вихід "на світло" частини тіньового сектора, зростання доходів населення та швидке поширення механізмів продажу товарів у кредит;

 • Україна має добре розвинену інфраструктуру. Наявність достатньо розвинутої регіональної транспортної інфраструктури — трубопроводів, транзитних терміналів, залізниць і автомобільних доріг, мереж електропередач, морських портів — визначає конкурентні переваги України. Згідно з оцінками ІАА, Україна належить до перших 16 % країн світу за чисельністю асфальтованих доріг, перших 37 % — за використанням електроенергії та перших 43 % — за рівнем телефонізації (199 ліній на 1000 осіб без урахування мобільного зв'язку);

 • Україна має вигідне географічне розташування (між Європою й Азією, між Північчю й Півднем Європи) та безпосередній кордон з Європейським Союзом. Достатньо стабільні виробничо-технічні зв'язки з підприємствами країн СНД, Балтії, які склалися в попередні роки і зберегли своє значення в період ринкової трансформації механізму взаємного співробітництва, роблять Україну привабливим плацдармом для освоєння ринків сусідніх країн. Схожа структура споживання, подібність або близькість виробничо-технічної й технологічної бази в багатьох галузях країн СНД полегшують реалізацію стратегії ТНК;

 • Україна має значні запаси багатьох видів сировинних ресурсів (вугілля, залізна та марганцева руди, сірка, ртуть, титан, уран, граніт, мармур, мінеральні солі, гіпс, алебастр тощо) і відповідну добувну та транспортну інфраструктуру;

 • Українська земля найбагатша у світі (прекрасні можливості для агробізнесу);

 • Український корпоративний податок та податок на прибуток фізичних осіб найнижчі в Європі (з можливістю переходу на єдиний податок);

 • Законодавство в сфері захисту навколишнього середовища в кілька разів ліберальніше, ніж законодавство високорозвинених країн;

 • Рік-у-рік українська економіка стрімко розвивається на рівні 6-8%;

 • У 2008 році Україна вступила до Світової організації торгівлі;

 • Український клімат дуже сприятливий для ведення будь-якого бізнесу (немає торнадо, цунамі, посухи, небезпечних комах, природних катастроф);

 • Українське інвестиційне законодавство відповідає сучасним міжнародним стандартам (Україна ратифікувала Угоду з торговельних аспектів інвестиційної діяльності (СОТ-ТРІМС), Конвенцію про врегулюванню інвестиційних суперечок між державами й громадянами інших країн (Вашингтон, 1965), Угоду про створення Центру з врегулювання інвестиційних суперечок (Сеул, 1966);

 • Українська влада надає інвесторам такі гарантії: національний режим нарівні з резидентами, 10-річний захист від змін в інвестиційному законодавстві, заборону націоналізувати, конфіскувати або заарештовувати інвестиції урядовими органами, компенсацію всіх збитків, заподіяних інвесторові, право закрити справу й експатріювати отриманий дохід.

Яндекс.Метрика