• Головна
  • Статті
  • Економічний розвиток Луганського регіону: формування нових підходів та пріоритетів
Переглядів: 2816

Інформація щодо правил ведення бізнесу повинна бути доступною

Кубарь Олексій, голова ради ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

Інвестору як і будь-якому підприємцю підчас ведення справ треба діяти в межах законодавчого поля України, яке сформовано як національними законодавчими актами, так і місцевими нормативно правовими актами. І якщо завдяки роботі офіційного сайту Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua) доступ до документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України є вільний та зручний, то вивчення нормативної бази місцевого рівня може викликати певні ускладнення. По-перше не усі органи місцевого самоврядування та органи державної влади мають власні сайти, на яких розміщують інформацію нормативно-правового характеру. По-друге розміщена на сайтах інформація часто є неповною або погано структурована, що ускладнює пошук потрібного нормативного документу.

З метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин в 2003 році було прийнято Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі Закон). Цей Закон визначає принципи державної регуляторної політики та низку обов'язкових для органів державної влади процедур, які вимагаються при прийнятті нормативно-правових актів. Однією з таких процедур є обов'язкове оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. Кожна територія самостійно вирішує питання оприлюднення регуляторних актів та інформації, пов'язаної з їх розробкою та безпосередньою дією. Деякі території мають власні людські та технічні ресурси для належного виконання цього завдання, деякі цих ресурсів не мають та розміщують інформацію в обласних засобах масової інформації, та формально теж дотримуються процедури. Але формальне виконання процедур Закону ще не означає що підприємцям, які обирають територію для розширення свого бізнесу легше зробити цей вибір. Кожна територія має свої відмінності, що пов'язані не лише з природними або трудовими ресурсами, ці відмінності ще й полягають у різних підходах до врегулювання питань господарчої діяльності. 

Розглянемо приклад: підприємець (потенційний інвестор) бажає розширити свій бізнес та йому слід обрати територію де він будуватиме нове виробництво. Він обрав дві території та готує бізнес план, тобто оцінює скільки часу він витратить на будівництво нового об'єкту. Щоб порахувати час та витрати підприємець шукає інформацію про місцеві правила забудови. Перша територія має місцеві правила забудови та розмістила відповідний документ на офіційному сайті міськради, друга території не має місцевих правил забудови та відповідно інформації щодо процедур будівництва нема. Отже перша територія знаходиться в більш виграшному положенні, оскільки необхідна підприємцю інформація є доступною.

Як зробити щоб місцеві нормативні документи не лише вирішували певні проблеми врегулювання господарчої діяльності а й ще слугували елементом інвестиційної привабливості території? Відповідь дуже проста – зробити якомога простий та зручний доступ до місцевих правил ведення господарчої діяльності. Яким чином? Саме для цього пропонується використовувати програмний продукт "Локальний реєстр регуляторних актів". Цей програмний продукт є компонентом регіональної інформаційної системи "Регіональний реєстр регуляторних актів".

Інформаційна система складається з трьох компонентів:

І. Локальний реєстр регуляторних актів – програмний продукт, призначений для організації регуляторного процесу й систематизації регуляторних актів. Цей програмний продукт встановлює уніфіковані підходи до накопичення, зберігання та пошуку інформації щодо регуляторної діяльності та підготовку інформації для передачі до Регіонального реєстру регуляторних актів.
ІІ. Регіональний реєстр регуляторних актів – програмний продукт, що накопичує інформацію прийняту від розробників регуляторних актів, надає можливість аналітичної роботи з інформацією та забезпечує розміщення на офіційному сайті інформації, що підлягає оприлюдненню.
ІІІ. Сайт – офіційний Інтернет-ресурс на якому розміщується інформація що підлягає оприлюдненню, в тому числі проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу майбутніх рішень, діючі регуляторні акти, результати відстеження результативності діючих регулювань, тощо.

В цілому робота інформаційної системи повинна забезпечити виконання наступних завдань:

  1. Передачу інформації щодо регуляторної діяльності від розробника регуляторних актів до регіонального реєстру регуляторних актів.

  2. Розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню, на офіційному сайті.

  3. Зручний доступ до інформації щодо регуляторних актів завдяки критеріям пошуку – сфера регулювання та територія дії регуляторного акту.

  4. Можливість клієнтів сайту аналізувати проекти рішень та звернутись до розробника відповідного регуляторного акту з пропозиціями або зауваженнями.

  5. Обмін досвідом між розробниками регуляторних актів з різних територій щодо врегулювання схожих проблем.

Впровадження інформаційної системи вимагатиме певного часу для того щоб наповнити базу даних регіонального реєстру інформацією про регуляторні акти, але з кожним наданим регуляторним актом зростатиме цінність цієї інформаційної системи як для підприємців так і для розробників регуляторних актів.

Яндекс.Метрика