Статті

Економічний розвиток Луганського регіону: формування нових підходів та пріоритетів

Козлюк Олена,експерт зі стратегічного планування і інвестиційної діяльності
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»

В Луганській області інтенсивний розвиток промислового виробництва припадав на 30-40-і й 60-70-і роки. Однак важкі часи кризи 90-х років залишивши після себе негативні наслідки, що відобразилось на згортанні деяких видів виробництва, діяльності окремих підприємств у машинобудуванні, легкій та харчовій промисловості, інших галузях, пов'язаних з випуском споживчих товарів, а також в агропромисловому секторі економіки. Це спричинило значні структурні зрушення в економічному розвитку регіону відчуваються і до теперішніх часів.

Продовжити ...

Території пріоритетного розвитку в Луганській області

У зв'язку з реструктуризацією вугільної галузі й закриттям шахт в Луганській області дуже гостро стало питання працевлаштування гірників. 

В 1998 році було прийнято спільне рішення Уряду України, обласної ради Луганської області й облдержадміністрації створити особливі умови господарської діяльності для інвесторів, що відкривають нові виробництва, що здійснюють технічне переозброєння, реструктуризацію діючих підприємств, тобто для тих підприємців, які створюють і зберігають робочі місця в шахтарських містах і селищах. 

Із цією метою Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" від 15.07.1999 №970 - ХІV. (далі - Закон).

У відповідності Закону в Луганської області був встановлений спеціальний режим інвестиційної діяльності на 9 територіях області строком на 30 років.

Продовжити ...

Інвестиційна політика Європейських країн: досвід Чеської Республіки

Олена Козлюк, експерт зі стратегічного планування та інвестиційної діяльності
ГО "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону"

З посиленням процесів глобалізації національні економіки багатьох європейських країн пройшли жорстку трансформацію – банкрутство підприємств традиційних галузей та інтеграція у світові економічні процеси вимагало від урядів швидких дій для створення нових засад економічного зростання.

В Чеській Республіці на початку 90х роках минулого століття були чітко сформовані напрямки інвестиційної політики, а що особливо важливо – створені інституційні та законодавчі засади для її послідовного впровадження. 

Продовжити ...

Яндекс.Метрика